Idea zrównoważonego rozwoju

Idea zrównoważonego rozwoju

Naszym celem jest tworzenie najwyższej jakości kawy, przy zachowaniu pełnego szacunku dla środowiska.

W centrum naszej pracy zawsze będzie stał człowiek i troska o ekologię. Wierzymy, że ochrona środowiska, a także zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości produktów są drogą cenioną, szanowaną i docenianą przez miłośników kawy z całego świata.

Oznacza to coraz większe zaangażowanie w ochronę środowiska i wszystkich ludzi, z którymi pracujemy.

Caffè Vergnano w trosce o środowisko

Wierzymy, iż zrównoważony rozwój może przebiegać wyłącznie w połączeniu z wyjątkową dbałością o planetę. Na tej filozofii opieramy wszystkie codzienne działania Caffè Vergnano - począwszy od starannego wyboru kaw i materiałów przeznaczonych na opakowania, aż po wystrój i wyposażenie kawiarni. Nasze działania mają głównie na celu:

REDUKCJĘ
PONOWNE UŻYCIE
RECYKLING
ODZYSK

Produkty dobre dla planety

#PIJBIODEGRADOWALNE

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju nasze kapsułki są biodegradowalne.

OPAKOWANIE 2,5 KG PEŁNE ZIARNA R-PET

W naszym nowym opakowaniu całkowicie zlikwidowaliśmy użycie pierwotnego plastiku pochodzącego z nieodnawialnych źródeł.

PRODUKTY DOMOWE I BAROWE

Z naszych opakowań do kawy usunęliśmy większość aluminium, dzięki czemu mogą być one poddane segregacji jako odpady z tworzyw sztucznych. W ten sposób konsument otrzymał produkt bezpieczniejszy dla środowiska.

Caffè Vergnano
na rzecz rozwoju społecznego

Wierzymy w równouprawnienie i rozwój społeczny. Dlatego też równoważymy szanse kobiet w świecie kawy oraz aktywnie wspieramy społeczności związane z plantacjami. Promujemy ekologiczne rolnictwo oraz otaczamy opieką rodziny zaangażowane w produkcję kawy.

Women in Coffee

Nasze marzenie zrównoważonego rozwoju

Przeczytaj manifest

Czym jest projekt „Women in Coffee”?

Women in Coffee to projekt rozwoju społecznego Caffè Vergnano, który powstał w 2018 roku, we współpracy z International Women in Coffee Alliance, w celu wspierania małych społeczności kobiet-producentów kawy.

Czym jest projekt „Women in Coffee”?

Women in Coffee to projekt rozwoju społecznego Caffè Vergnano, który powstał w 2018 roku, we współpracy z International Women in Coffee Alliance, w celu wspierania małych społeczności kobiet-producentów kawy.

Motywacją do powstania Women in Coffee były dane opublikowane w 2018 roku przez ICO (International Coffee Organization) z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy. Badania te pokazały, że 25% plantacji kawy jest zarządzanych przez plantatorki, a 70% siły roboczej na plantacjach kawy stanowią właśnie kobiety.

Pomimo tak znaczącego udziału kobiet w łańcuchu produkcji i dostaw kawy wciąż istnieje duża nierówność płci w tym sektorze. Przejawia się ona w różnicach dostępu do edukacji, kredytów i handlu. Program Women in Coffee powstał po to, aby wyrównywać szanse i wspierać kobiety związane ze światem kawy.
To właśnie doprowadziło do powstania Women in Coffee.
Nasz projekt nieustannie rozwija się i rośnie w siłę. Wspieramy projekty promujące wzmocnienie pozycji kobiet, wzajemną integrację i szacunek. Obecnie działamy na rzecz wielu programów zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Każdy z nich stanowi nowy, absolutnie wyjątkowy rozdział naszej kawowej historii.

INTERNATIONAL WOMEN'S COFFEE ALLIANCE

na rzecz wzmacnienia pozycji kobiet

Co roku, wspólnie z ICWA wybieramy projekt, którego celem jest wspieranie roli kobiet na plantacjach kawy.
W 2019 roku odbyła się pierwsza zbiórka pieniędzy, dzięki której zgromadzono niezbędną kwotę do założenia małej firmy zajmującej się paleniem kawy w Valle Hondo (Santo Domingo). Plantacja ta daje zatrudnienie 20 kobietom. Pomimo iż plantatorki stanowią ponad 35% małych producentów tego regionu, nigdy nie otrzymywały one żadnego wsparcia ekonomicznego dla swojej działalności.

Narodziny biblioteki

W Hondurasie

Projekty WiC niejednokrotnie napotykają różne przeszkody. Nasza pasja i zaangażowanie pokonują jednak wszelkie perturbacje wokół nich. Doskonałym tego przykładem jest program budowy rodzinnej biblioteki w regionie Marcala (Honduras), który został rozpoczęty w 2020 roku. "To projekt skupiający się na społeczności, kulturze i dzieleniu się. Jesteśmy nim szczerze podekscytowani" - mówi Carolina Vergnano.

RÓŻOWA KOLEKCJA

Pomóż wspierać nasze projekty

Aby wesprzeć zbiórkę funduszy na realizację projektów WiC, stworzyliśmy specjalną Różową Kolekcję, czyli gamę produktów odznaczających się jasnoróżową kolorystyką nawiązującą do kobiecej siły.
Część dochodów otrzymanych z ich sprzedaży trafia do określonej organizacji charytatywnej w celu dalszej realizacji projektu.

FUNTASIA

Projekt szkoleniowy uczący tolerancji i empatii

W 2020 roku nawiązaliśmy współpracę z Funtasia Digital. To wyjątkowy projekt szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów włoskich szkół publicznych. Jego głównym celem jest poznanie nowych sposobów budowania społecznego i emocjonalnego dobrostanu poprzez pielęgnowanie pozytywnych relacji, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności oraz empatii między chłopcami i dziewczętami.