Privacy Policy

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO POLITYKĘ PRYWATNOŚCI NASZEJ SPÓŁKI.

WPROWADZENIE

Niniejsza witryna internetowa www.caffevergano.pl jest prowadzona przez spółkę Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. (ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000015664, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, Kapitał zakładowy: 400 292 600,00 PLN.) której ostateczną spółką holdingową jest Coca-Cola HBC AG (spółka zarejestrowana w Szwajcarii pod numerem CH-170.3.037.199-9, z siedzibą przy Turmstrasse 26, 6300 Zug, Szwajcaria). Wszelkie odwołania do „spółki” w niniejszej polityce i w informacji o wyrażeniu zgody uznaje się za odwołania do odpowiednio Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. i jej spółek zależnych. Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o.jest zaangażowana na rzecz zachowania prywatności wszystkich osób odwiedzających witrynę www.caffevergnano.pl oraz na rzecz ochrony wszelkich danych osobowych, które takie osoby mogą udostępnić spółce. Niniejszą Politykę Prywatności przedstawiono, aby ułatwić Ci zrozumienie działań podejmowanych przez spółkę w odniesieniu do uzyskanych od Ciebie danych osobowych. Przekazując spółce swoje dane osobowe, akceptujesz Politykę Prywatności spółki oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych, ich wykorzystywanie oraz ujawnianie przez spółkę w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na niniejszą Politykę, nie przekazuj spółce swoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności uwzględnia następujące obszary:

Dane osobowe, które spółka uzyskuje od Ciebie, i wykorzystanie zebranych danych

Generalnie możesz odwiedzić niniejszą witrynę internetową bez informowania spółki o swojej tożsamości i bez ujawniania żadnych informacji o sobie. Serwery sieciowe spółki zbierają źródłowe adresy IP ze względów informatycznych, tak aby umożliwić Ci połączenie z platformą spółki, która umożliwia korzystanie z serwisów. Nie zbiera się natomiast adresów poczty elektronicznej osób odwiedzających strony. Poza tym w przypadku niektórych części niniejszej witryny internetowej spółka będzie zbierać od Ciebie dane osobowe w określonym celu, takim jak na przykład zapewnienie Ci określonych informacji wymaganych przez Ciebie, a także do celów rejestracji na witrynie internetowej spółki. Dane osobowe pozyskiwane są przy pomocy formularzy online i zawsze, gdy przesyłasz spółce swoje szczegółowe dane pocztą elektroniczną. Nie masz obowiązku udostępnienia spółce żadnych informacji dodatkowych, o które spółka prosi, a które nie są niezbędne lub zasadnie wymagane w celu udostępnienia Ci wybranych przez Ciebie usług. Dane osobowe to informacje o osobie, której tożsamość można ustalić, określone przez obowiązujące prawo, takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu .
Osoba, której dane dotyczą Zbierane dane Cel zbierania Uzasadnienie zbierania
Odwiedzający stronę Adres IP, nazwa domeny, wersja Twojej przeglądarki i systemu operacyjnego, dane dotyczące ruchu, dane dotyczące lokalizacji, dzienniki sieciowe
 1. w celu pomiaru liczby wizyt, średniego czasu spędzonego w serwisie, przeglądanych stron
 2. ze względów bezpieczeństwa
 1. uzasadniony interes polegający na pomiarze użytkowania i usprawnianiu treści witryny spółki
 2. uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu działania naszej strony internetowej i poufności informacji
Nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, miasto, województwo Dostarczanie informacji o marce, portfolio i produktach nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
KAWIARNIA/ ZARZĄDZANIE LEADAMI
 1. Kontakt w sprawie nawiązania współpracy
 2. Dostarczanie informacji na temat oferty
1 i 2 nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
HORECA
 1. Kontakt w sprawie nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży produktów Caffè Vergnano
 2. Dostarczanie informacji na temat portfolio Caffè Vergnano
1 i 2 nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
INICJATYWA WOMEN IN COFFEE
 1. Kontakt w sprawie nawiązania współpracy w zakresie inicjatywy Caffè Vergnano – Women in Coffee.
 2. Dostarczanie informacji na temat portfolio Caffè Vergnano – Women in Coffee
1 i 2 nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
Klienci/Potencjalni klienci Adres IP, nazwa domeny, wersja Twojej przeglądarki i systemu operacyjnego, dane dotyczące ruchu, dane dotyczące lokalizacji, dzienniki sieciowe
 1. w celu pomiaru liczby wizyt, średniego czasu spędzonego w serwisie, przeglądanych stron
 2. ze względów bezpieczeństwa
 1. uzasadniony interes polegający na pomiarze użytkowania i usprawnianiu treści witryny spółki
 2. uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu działania naszej strony internetowej i poufności informacji
Nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, miasto, województwo Dostarczanie informacji o marce, portfolio i produktach nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
KAWIARNIE / ZARZĄDZANIE LEADAMI
 1. Kontakt w sprawie nawiązania współpracy
 2. Dostarczanie informacji na temat oferty
1 i 2 nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
HORECA
 1. Kontakt w sprawie nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży produktów Caffe Vergnano
 2. Dostarczanie informacji na temat portfolio Caffe Vergnano
1 i 2 nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
INICJATYWA WOMEN IN COFFEE
 1. Kontakt w sprawie nawiązania współpracy w zakresie inicjatywy produktów Caffè Vergnano – Women in Coffee
 2. Dostarczanie informacji na temat portfolio Caffè Vergnano – Women in Coffee
1 i 2 nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
Klienci/Potencjalni klienci Adres IP, nazwa domeny, wersja Twojej przeglądarki i systemu operacyjnego, dane dotyczące
 1. w celu pomiaru liczby wizyt, średniego czasu spędzonego w serwisie, przeglądanych stron
 2. uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu działania naszej strony internetowej i poufności informacji
 1. uzasadniony interes polegający na pomiarze użytkowania i usprawnianiu treści witryny spółki
 2. uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu działania naszej strony internetowej i poufności informacji
Nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, miasto, województwo Dostarczanie informacji o marce, portfolio i produktach nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
KAWIARNIE / ZARZĄDZANIE LEADAMI
 1. Kontakt w sprawie nawiązania współpracy
 2. Dostarczanie informacji na temat oferty
1 i 2 nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
HORECA
 1. Kontakt w sprawie nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży produktów Caffe Vergnano
 2. Dostarczanie informacji na temat portfolio Caffe Vergnano
1 i 2 nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
INICJATYWA WOMEN IN COFFEE
 1. Kontakt w sprawie nawiązania współpracy w zakresie inicjatywy produktów Caffè Vergnano – Women in Coffee
 2. Dostarczanie informacji na temat portfolio Caffè Vergnano – Women in Coffee
1 i 2 nasz uzasadniony interes lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy na wniosek potencjalnego klienta
Jeżeli chodzi o dane osobowe wymagane do celów realizacji kontraktu zawartego pomiędzy spółką a Tobą/Twoją spółką, jeżeli nie udostępnisz spółce takich danych osobowych, spółka może nie być w stanie zapewnić wymaganych usług, jak wskazano powyżej. Z drugiej strony, w przypadku przetwarzania wszystkich danych, jeżeli udzieliłeś swojej zgody, masz prawo do odmówienia lub wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez żadnych niekorzystnych konsekwencji dla swoich kontaktów ze spółką. W razie zbierania od Ciebie danych osobowych, takich jak Twoje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, za Twoją zgodą (na przykład za pośrednictwem formularzy online lub poczty elektronicznej), w momencie zbierania danych spółka poinformuje Cię o sposobie wykorzystania takich danych osobowych.

Ujawnianie danych. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Dane osobowe, które przekazujesz spółce, będą przechowywane centrum danych hostowanym w Rzymie, Włochy, przez firmę Serverplan i mogą być udostępnione lub przekazane naszym pracownikom spoza Włoch, a także stronom trzecim, kontrahentom, organom rządowym i organom ścigania, następcom spółki w działalności i dostawcom zatrudnianym przez spółkę do celów przetwarzania danych w imieniu spółki, którzy czasami mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i którzy działają na rzecz spółki do celów i na podstawach określonych w niniejszej polityce.
Kategorie odbiorców Cel udostępniania
spółki z grupy Coca Cola Hellenic i/lub zewnętrzni dostawcy usług, którzy przetwarzają dane w imieniu spółki zapewnienie produktów i usług spółki
zewnętrzni dostawcy usług dowolnej spółki zależnej/stowarzyszonej Coca Cola HBC, zaangażowani przez spółkę w świadczenie wymaganych przez Ciebie usług lub usług wymaganych przez spółkę do wymienionych powyżej celów realizacja wymaganych przez Ciebie usług
kontrahent realizacja wymaganych przez Ciebie usług
organy rządowe wypełnienie zobowiązania prawnego
organy ścigania wypełnienie zobowiązania prawnego
następcy spółki w działalności i dostawcy realizacja wymaganych przez Ciebie usług
agencje oceny kredytowej, agencje ds. zapobiegania nadużyciom, spółki z grupy Coca Cola Hellenic i/lub zewnętrzni dostawcy usług, którzy przetwarzają dane w imieniu spółki przeciwdziałanie korupcji, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, sankcje, Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer), weryfikacja kredytowa i weryfikacja w celu zapobiegania nadużyciom
Przekazując swoje dane osobowe spółce, wyrażasz zgodę na takie udostepnienie

Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza EU?

Jako że Coca Cola HBC prowadzi działalność w wielu krajach, Twoje dane osobowe, a w szczególności dane, które wprowadzasz w sekcji Kariera witryny, mogą być udostępniane pracownikom i dostawców w krajach poza UE, przekazywane do tych krajów i/lub przechowywane w tych krajach, przy czym przepisy prawne o ochronie danych obowiązujące w tych krajach mogą zapewnić niższy standard ochrony niż przepisy obowiązujące w UE. Spółka zawsze stara się jednak zapewnić, że poziom ochrony Twoich danych osobowych jest taki sam, jak poziom zapewniany w UE, w tym stara się zapewnić, że te dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób i wykorzystywane zawsze zgodnie z instrukcjami spółki i w uzgodnionym celu (uzgodnionych celach). Więcej informacji o takim przekazywaniu przedstawiono w Polityce Prywatności CV. Niektóre kraje poza UE zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające zasadniczo taką samą ochronę, jak wynikająca z unijnych przepisów prawnych o ochronie danych, i w związku z tym przekazanie informacji osobowych do takich jurysdykcji nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń - pełna lista dostępna jest tutaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

W przypadku krajów, które nie zostały zatwierdzone w taki sposób (takich jak Rosja), spółka poprosiCię o zgodę na przekazanie lub przekazanie nastąpi na podstawie zatwierdzonych przez KomisjęEuropejską klauzul umownych, które nakładają bezpośrednio na odbiorcę równoważne zobowiązaniaw zakresie ochrony danych, chyba że obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych zezwalająspółce na dokonanie takiego przekazania bez tych formalności.

Jeżeli chcesz zapoznać się z opisem określonych zabezpieczeń stosowanych w razie przekazywaniaTwoich danych osobowych zagranicę, należy skontaktować się ze spółką, jak wskazano w częściKontaktponiżej.

Wszystkie strony poza UE, którym przekazywane będą dane osobowe, przetwarzają dane realizujązamówienia i świadczą usługi wsparcia w naszym imieniu. Sumaryczne informacje o korzystaniu ze strony spółki mogą być również przekazywane stronom trzecim, ale w tym przypadku nie będą one zawierać informacji, które można wykorzystać do identyfikacji danej osoby. Spółka zastrzega sobieprawo do ujawnienia Twoich danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawa, lub jeżeli będzieprzekonana, że ujawnienie jest niezbędne w celu ochrony praw spółki i/lub wypełnienia wymagańwynikających z postępowania sądowego, nakazu sądu, wezwania organu nadzoru lub innego działaniaprawnego podjętego w stosunku do spółki.

O ile nie będzie to wymagane przez prawo, spółka w żaden inny sposób nie będzie udostępniać, sprzedawać ani dystrybuować żadnych danych osobowych przekazanych jej przez Ciebie, bez Twojejzgody.

Poza tym jeżeli nasza firma przystąpi do joint venture, zostanie sprzedana lub połączy się z innympodmiotem gospodarczym, Twoje dane zostaną być ujawnione nowym kontrahentom lub właścicielomspółki.

 

Sposób ochrony Twoich danych osobowych

Użytkownicy do 16. roku życia Jeżeli masz 16 lat lub mniej, zanim przekażesz spółce swoje dane osobowe, powinieneś zwrócić się o pozwolenie do swojego rodzica lub opiekuna. Użytkownicy, którzy nie uzyskają takiego pozwolenia, nie mogą przekazywać spółce danych osobowych. W przypadku krajów, które nie zostały zatwierdzone w taki sposób (takich jak Rosja), spółka poprosi Cię o zgodę na przekazanie lub przekazanie nastąpi na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych, które nakładają bezpośrednio na odbiorcę równoważne zobowiązania w zakresie ochrony danych, chyba że obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych zezwalają spółce na dokonanie takiego przekazania bez tych formalności. Jeżeli chcesz zapoznać się z opisem określonych zabezpieczeń stosowanych w razie przekazywania Twoich danych osobowych zagranicę, należy skontaktować się ze spółką, jak wskazano w części „Kontakt” poniżej. Wszystkie strony poza UE, którym przekazywane będą dane osobowe, przetwarzają dane realizują zamówienia i świadczą usługi wsparcia w naszym imieniu. Sumaryczne informacje o korzystaniu ze strony spółki mogą być również przekazywane stronom trzecim, ale w tym przypadku nie będą one zawierać informacji, które można wykorzystać do identyfikacji danej osoby. Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawa, lub jeżeli będzie przekonana, że ujawnienie jest niezbędne w celu ochrony praw spółki i/lub wypełnienia wymagań wynikających z postępowania sądowego, nakazu sądu, wezwania organu nadzoru lub innego działania prawnego podjętego w stosunku do spółki. O ile nie będzie to wymagane przez prawo, spółka w żaden inny sposób nie będzie udostępniać, sprzedawać ani dystrybuować żadnych danych osobowych przekazanych jej przez Ciebie, bez Twojej zgody. Poza tym jeżeli nasza firma przystąpi do joint venture, zostanie sprzedana lub połączy się z innym podmiotem gospodarczym, Twoje dane zostaną być ujawnione nowym kontrahentom lub właścicielom spółki.

Sposób ochrony Twoich danych osobowych

Użytkownicy do 16. roku życia Jeżeli masz 16 lat lub mniej, zanim przekażesz spółce swoje dane osobowe, powinieneś zwrócić się o pozwolenie do swojego rodzica lub opiekuna. Użytkownicy, którzy nie uzyskają takiego pozwolenia, nie mogą przekazywać spółce danych osobowych. Inne witryny internetowe Witryna internetowa spółki zawiera linki do innych witryn internetowych, które nie są kontrolowane przez spółkę i które nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli przejdziesz do innych witryn przy pomocy udostępnionych linków, operatorzy tych witryn mogą uzyskiwać od Ciebie informacje, które będą wykorzystywane przez nich zgodnie z ich Politykami Prywatności, które mogą być inne niż Polityka Prywatności Spółki. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady tych operatorów lub przetwarzanie przez nich Twoich danych osobowych. Spółka zachęca, abyś zapoznał się z politykami prywatności, a także warunkami korzystania z witryn internetowych, których dotyczą takie linki, odwołania lub interfejsy, na które wchodzisz, zanim przekażesz swoje dane osobowe za pośrednictwem takiej zewnętrznej witryny internetowej.

Bezpieczeństwo zbieranych danych i przechowywanie danych

Spółka stosuje rygorystyczne zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony Twoich danych przed nieupoważnionym dostępem oraz przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem online i offline. Twoje dane zostaną zachowane tak długo, jak będzie to niezbędne we wskazanym celu, w jakim zostały zebrane, a następnie spółka zachowa Twoje dane przez okres wymagany przez przepisy prawne. CCHBC przechowuje dane osobowe w możliwym do zidentyfikowania formacie tylko przez okres, który jest niezbędny zgodnie z celami przetwarzania, dla których dane są gromadzone. CCHBC nie może przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji określonych, zgodnych z prawem celów biznesowych lub tak długo, jak wymaga tego obowiązujące prawo. CCHBC ustala okres przechowywania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w ramach ewidencji czynności przetwarzania. CCHBC musi uzasadnić wymagania dotyczące przechowywania danych osobowych przez okresy dłuższe niż maksymalny okres przechowywania zgodnie z wymogami biznesowymi i regulacyjnymi, jeśli jest to wymagane. Niektóre dane muszą być przechowywane w celu ochrony interesów firmy, zachowania dowodów i w celu przestrzegania dobrych praktyk biznesowych. Niektóre powody zatrzymywania danych obejmują:
 • Spory sądowe;
 • Badanie wypadków;
 • Badanie incydentów bezpieczeństwa;
 • Wymogi regulacyjne;
 • Ochrona własności intelektualnej.

Przesyłanie za pośrednictwem Internetu i zastrzeżenie

Mimo że Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. stosuje zasadne środki w celu ochrony przed wirusami i innymi elementami szkodliwymi, charakter Internetu uniemożliwia zagwarantowanie zawsze bezproblemowego i bezbłędnego dostępu do witryny internetowej i tego, że ta witryna, powiązane serwery i wiadomości wysyłanych przez nas pocztą elektroniczną będą wolne od wirusów i innych elementów szkodliwych.

Kontakt ze spółką i Twoje prawo dostępu i prawo do aktualizacji danych osobowych

Dostęp, aktualizacja i usuwanie danych Masz prawo do przeglądania swoich danych osobowych, które są przechowywane przez spółkę. Poza tym możesz również zwrócić się do spółki o wprowadzenie niezbędnych zmian w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe i aktualne albo poprosić spółkę o usunięcie Twoich danych osobowych w jej posiadaniu. Możesz również zawiadomić spółkę o tym, że chcesz ograniczyć przetwarzanie lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które spółka posiada. W tym celu należy skontaktować się ze spółką z użyciem informacji zamieszczonych w części Kontakt poniżej. Masz również prawo do wymagania przekazania danych osobowych posiadanych przez spółkę innemu wybranemu przez siebie dostawcy usług. Wycofanie zgody Jeżeli spółka poprosi o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych posiadanych przez spółkę, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W tym celu należy skontaktować się ze spółką z użyciem informacji zamieszczonych w części Kontakt ponięj. Skargi Masz prawo do wniesienia skargi do krajowego organu ds. ochrony danych, wysyłając swoją skargę do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt Jeśli masz jakieś uwagi związane z wykorzystaniem twoich danych osobowych lub pytania dotyczące prywatności to prosimy o kontakt za pomocą następującego adresu e-mail: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Czekamy na Twoje pytania i ewentualne sugestie dotyczące naszej Polityki prywatności i plików.. Aby formalnie egzekwować swoje prawa w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, należy przesłać prośbę korzystając z następującego linku:

Platforma One Trust

Sposób wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności, tak aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami. Chociaż spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki, przez przynajmniej 30 dni po zmianie spółka będzie publikować zawiadomienie o głównych zmianach na tej stronie i – odpowiednio – prześle zawiadomienie o zmianach pocztą elektroniczną.